top of page
holubice_edited_edited.jpg
holubice_edited_edited.jpg

Přivtělené duše

„Tělo mohou zabíti, duši          však nikdy.“

 

Ulrich Zwingli

světlo.webp

CO JE DUŠE

Duše je nehmotná a je součástí každého člověka. Je schopna usuzovat (aniž by potřebovala mozek), vnímat (bez pomoci fyzických smyslů), pamatuje si všechno, co za dobu své existence prožila a má vůli, kterou je schopna uplatňovat.

Než se duše vtělí do těla a narodí se, vybere si tělo, své rodiče, život a překážky v něm. 

Jenže po narození duše vše postupně zapomene a pak se člověk diví, že se mu děje příkoří, které si v podstatě sám naplánoval.

PROČ TADY DUŠE ZŮSTÁVAJÍ

Po smrti, když duše opustí fyzické tělo si spousta z nich neuvědomuje, že už tělo nemají a fungují dál tak jako by ho měli.

Někteří si to uvědomí, ale neodejdou do světla z jiných důvodů. Chtějí zde zůstat, protože mají pocit, že si ještě života neužili nebo nestihli něco co chtěli. Druzí nechtějí opustit své blízké z rodiny a mají pocit, že je musí ochraňovat. Materiální lidé zase nedokážou opustit svůj majetek. A pak jsou duše takové, které se chtějí mstít a zůstanou u člověka, který mu ublížil a škodí mu. 

KDE SE DUŠE VYSKYTUJÍ NEJČASTĚJI

Mnoho duší zůstává na místech, kde jejich těla zemřela - v domovech, nemocnicích, na hřbitově, ve vězení, tam kde se stala havárie nebo kde je někdo zabil. 

To jsou duše , které zde mezi námi zůstávají jaksi mimovolně - ztratily tělo a nenapadne je, nebo nevědí co dál.

PŘIVTĚLENÍ

Nastává otázka, jestli duše, které se mezi námi normálně pohybují, mohou proniknout do našeho těla a ovlivňovat naše myšlení, případně funkce organismu. 

Psychoterapeutická praxe potvrzuje, že to za normálních okolností kdy je člověk zdravý a při smyslech možné není. 

Ukazuje se však, že duše se mohou přivtělovat, jestliže je člověk nějak oslabený, nebo jim to dovolí. Oslabení může být způsobeno nemocí, nadměrnou únavou, alkoholem, drogami nebo třeba úlekem, užíváním psychofarmak apod.

Skutečností však je, že jestliže člověk holduje alkoholu nebo drogám, je tu velká pravděpodobnost, že se k němu nějaká duše přivtělí.

CO PŘIVTĚLENÁ DUŠE ZPŮSOBUJE

Přítomnost přivtělených duší se projevuje především špatným zdravotním stavem člověka - fyzickým i psychickým.

Duše se snaží často ovlivňovat jednání a myšlení svého hostitele. Může jej k něčemu nutit, přemlouvat. A také na něj nevědomě přenášet bolesti a nemoci, které duše měla za svého života.

Zcela zřejmě je přivtělená duše u lidí kteří slyší "hlasy", nebo u těch, kteří sami říkají, že mají pocit "jako kdyby je někdo ovládal".

Jsou lidé, kteří si přítomnost přivtělené duše vůbec neuvědomují, protože se duše nijak nápadně neprojevuje. 

ODVOD DUŠE

Při odvodu používám takzvaný "laskavý exorcismus" - je to technika Ing. Andreje Dragomireckého, kterou popisuje ve své knize Psychoterapie II. aneb laskavý exorcismus.

Na přivtělené duše nepohlížíme jako na ďábla nebo jinou zlou entitu. Jsou to duše stejné jako všechny ostatní. Liší se jen tím, že jsou více zmatenější, bezradnější a nemají fyzické tělo.

Duši při odvádění nevyháníme, ale snažíme se jí pomoci. 

S duší promluvíme a ona sama nakonec je ráda, že ji pomůžeme s klidem odejít do světla.

A tak pomáhejme duším odejít do světla. Pochopte je a buďte na ně hodní.

"Lidé se bojí smrti ještě víc než bolesti. Je divné, že se bojí smrti. Život bolí mnohem víc než smrt. V okamžiku smrti je bolest u konce. Jo, myslím, že je to přítel."        

bottom of page