top of page
holubice_edited_edited.jpg

Regresní terapie

bez hypnózy
"Pojďte se mnou po časové ose zpět, k vyřešení problému."
hodiny.jpg

Slova Ing.Andreje Dragomireckého:

 

Hlubinná abreaktivní psychoterapie narozdíl od konvenčních terapií jde hluboko do Vaší minulosti (zpracovává např.traumata, která jste prožili při porodu - když jste přicházeli na tento svět, nebo traumata prožitá v předchozích životech).

"PRO TY, KTEŘÍ O TOM PRAKTICKY NIC NEVĚDÍ, DOPORUČUJI POSUZOVAT AŽ PODLE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ."

 

S pomocí regresní terapie podle metody Ing. Andreje Dragomireckého je možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti.

Není rozhodující zda jste si trauma vědomi či nikoliv.

Jak regrese funguje:

Otázka přežití je pro člověka z hlediska psychiky nejdůležitější. Je to zařízeno tak, že jakmile se vyskytne situace, kdy je přežití nějakým způsobem ohroženo, objeví se fenomén bolesti. Ať se budeme ve své mysli zabývat čímkoliv, ať je to pro nás jakkoliv zajímavé a přitažlivé, kdykoliv se vyskytnou informace o tom, že přežití je nějakým způsobem ohroženo, objeví se ve vědomí bolest, signalizující hrozící nebezpečí, a automaticky jí věnujeme pozornost. A čím bude intenzita bolesti větší, tím větší část naší pozornosti si vyžádá. 
Takový stav vědomí , kdy je pozornost soustředěna jen na velmi malý okruh jevů, se nazývá stav zúženého vědomí.
A tak se do naší paměti uloží záznam (událost), která obsahuje bolest a stav zúženého vědomí, jinak řečeno trauma.

Jestliže dojde u člověka  k situaci, která znamená "ohrožení přežití", objeví se ve vědomí okamžitě signál, který nás na tuto skutečnost upozorní. Tímto sígnálem je bolest. Je to zařízeno tak, že signál o ohrožení přežití (bolest) má před ostatními signály, které do vědomí přicházejí, přednost.
Znamená to, že v okamžicích, kdy člověk prožívá nějakou bolest a dostává se tedy do stavu zúženého vědomí, neuvědomuje si všechno, co se okolo něho děje, neuvědomuje si mnohé, co by si za normálních okolností, kdyby nebyl ve stavu zúženého vědomí , uvědomil. Mezním případem tohoto stavu je bezvědomí.
Bolest může být nejen fyzická, ale i psychická. Jestliže ztratíme člověka, kterého jsme měli rádi, trpíme psychickou bolestí a ke stavu zúženého vědomí dochází stejně jako při bolesti fyzické.

Při regresní terapii budeme procházet zpětně události až najdeme hlavní událost (události), při které vzniklo trauma. V události rozšíříme vědomí tak, aby si dotyčný uvědomil další informace a okolnosti spojené s touto situací  a došlo tak k pochopení a odreagování.
Po zpracování všech událostí, které byly příčinou problému bolest mizí.


 
 

Co lze regresí řešit:​

 • kožní problémy (akné, lupénka, ekzém....)

 • bolesti (zad, krku, kloubů, ledvin, žaludku, hlavy - migréna, chronické bolesti....)

 • poruchy zraku, sluchu (dioptrie, rozmazané vidění...)

 • únava, syndrom chronické únavy

 • trávící potíže (bulimie, přejídání....)

 • fobie

 • strachy (strach ze smrti, strach z lidí....)

 • deprese, úzkosti, nutkavé jednání

 • závislosti (alkohol, automaty....)

 • trauma (ztráta blízké osoby....)

 • psychické problémy

 • problémy v mezilidských vztazích

 • poruchy spánku

 • porodní a poporodní trauma

bottom of page